Do najistotniejszych osiągnięć naszego przedszkola zaliczamy radość i uśmiech naszych wychowanków, a także dobrą współpracę z rodzicami, co przejawia się w ich zaangażowaniu w pracy na rzecz przedszkola. Bardzo dobrze układa nam się również współpraca ze środowiskiem lokalnym, jesteśmy często zapraszani do uczestnictwa w różnorodnych imprezach okolicznościowych.

Współpracujemy z zaprzyjaźnionymi placówkami oświatowymi. Wychowankowie naszego przedszkola uczestniczą w wielu konkursach, przeglądach oraz festiwalach.

W bieżącym roku szkolnym nasze przedszkolaki  mają możliwość pochwalić się  następującymi sukcesami.

XI Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Joanny Papuzińskiej i Marii Konopnickiej

XI Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Joanny Papuzińskiej i Marii Konopnickiej w Zespole Placówek Oświatowych im. Stefana Batorego w Biskupicach

  • Julia Jarząbek
  • Julia Ciepałowicz
  • Karol Kręglicki