Do najistotniejszych osiągnięć naszego przedszkola zaliczamy radość i uśmiech naszych wychowanków, a także dobrą współpracę z rodzicami, co przejawia się w ich zaangażowaniu w pracy na rzecz przedszkola. Bardzo dobrze układa nam się również współpraca ze środowiskiem lokalnym, jesteśmy często zapraszani do uczestnictwa w różnorodnych imprezach okolicznościowych.

Współpracujemy z zaprzyjaźnionymi placówkami oświatowymi. Wychowankowie naszego przedszkola uczestniczą w wielu konkursach, przeglądach oraz festiwalach.

W bieżącym roku szkolnym nasze przedszkolaki  mają możliwość pochwalić się  następującymi sukcesami.

XIII Powiatowy Konkurs Recytatorski poezji Małgorzaty Strzałkowskiej i Adama Mickiewicza-2014

XIII Powiatowy Konkurs Recytatorski poezji Małgorzaty Strzałkowskiej i Adama Mickiewicza w Zespole Placówek Oświatowych w Biskupicach

Nadia Koperda- III miejsce

Konkurs Plastyczny ,,Wiosenny Spacer??:

Zuzanna Kasperek- wyróżnienie

Wojciech Zarzycki- wyróżnienie