Otwarcie przedszkola

Drodzy Rodzice,

w związku z planowanym od 6 maja 2020r. przywróceniem opiekuńczej funkcji żłobków, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach  w formie stacjonarnej, uwzględniając wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczące organizacji pracy w tych placówkach, Przedszkole  Samorządowe w Milejowie informuje, że:

  • W porozumieniu z Gminą Milejów, będącą naszym organem prowadzącym zawieszamy działalność opiekuńczo- wychowawczą przedszkola do dnia 17 maja 2020r.
  • W pierwszej kolejności z przedszkola mogą skorzystać te dzieci, których rodzice pracują, a szczególności dzieci pracowników służby zdrowia, służb mundurowych oraz pracowników realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  • Osoby zainteresowane stacjonarnym pobytem dzieci w przedszkolu od 18 maja 2020r. proszone są o zgłaszanie tego faktu telefonicznie.
  • odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z przysyłaniem dziecka do przedszkola oraz dowożeniem ponosi rodzic,
  • rodzic ma obowiązek dostosować się do zaleceń sanitarnych,
  • rodzic jest zobowiązany przysyłać do przedszkola dziecko zdrowe (bez żadnych objawów chorobowych)
  • rodzic w okresie pandemii przysyła dziecko na własną odpowiedzialność.

Informujemy również, że w dalszym ciągu będziemy prowadzić zdalne nauczanie na obecnych zasadach, ponieważ funkcja dydaktyczna wszystkich placówek w formie stacjonarnej jest nadal zawieszona do 24 maja 2020r.

                                                                       Dyrektor Przedszkola  

                                                              Samorządowego w Milejowie

                                                                            Joanna Kozak