bezpieczeństwo,rozwój, wychowanie dziecka

https://youtu.be/Eao2j4IoKPg https://youtu.be/HxbYRBAKs7U https://youtu.be/3UMLbjkEzAE Pod linkami znajdują się porady psychologa dotyczące bezpieczeństwa, rozwoju i wychowania dziecka.

ZAMKNIĘCIE PRZEDSZKOLA 12 - 18 kwietnia 2021r.

Informujemy, iż funkcjonowanie Przedszkola Samorządowe w Milejowie w okresie  od 12 kwietnia 2021r. do 18 kwietnia 2021r. zostało  ograniczone: zawieszono sprawowanie opieki nad dziećmi oraz prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych, zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021r. zmieniającym rozporządzenie w  sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem    i zwalczaniem COVID–19  (Dz. U. z 2021r. poz. 653).

Dodatkowo informujemy, iż zgodnie z § 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19” (Dz. U. z 2021r. poz. 560) na wniosek uprawnionych  rodziców, w wyżej wskazanym okresie, zapewniona zostanie opieka oraz zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla zgłoszonych dzieci.

ŻYCZENIA WIELKANOCNE 2021