15 maja - Dzień Polskiej Niezapominajki

 

      Dzień Polskiej Niezapominajki – święto przyrody obchodzone corocznie 15 maja, mające na celu promowanie jej walorów, stałe przypominanie o ochronie środowiska i zachowaniu różnorodności biologicznej Polski. Święto ma również na celu zachowanie od zapomnienia ważnych chwil w życiu, osób, miejsc i sytuacji.                                                                            Akcję zapoczątkował w 2002 r. redaktor radiowej Jedynki, prowadzący "Ekoradio", Andrzej Zalewski (zm. 2011) trochę na przekór Walentynkom. Pierwsze obchody odbyły się 15 maja 2002 roku.


Przypominamy i zachęcamy do udziału w naszym przedszkolnym, V Gminnym Konkursie Literackim „Niezapominajka” 2020.

05.2020 - KONKURS ,,NIEZAPOMINAJKA''

Niezapominajki

Niezapominajki
to są kwiatki z bajki!
Rosną nad potoczkiem,
                                                                                                             

patrzą rybim oczkiem.

Gdy się płynie łódką,
Śmieją się cichutko
I szepcą mi skromnie:
„Nie zapomnij o mnie”.

Maria Konopnicka

 

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE

W MILEJOWIE

zaprasza do udziału

w

V Edycji Gminnego Konkursu Literackiego

Niezapominajka”

 

Cele konkursu :

- rozbudzenie zainteresowań literackich;

- rozwijanie fantazji i kreatywności literackiej dzieci.

Uczestnicy konkursu:

W konkursie mogą wziąć udział dzieci:

* 3 – 4 letnie,

* 5 – 6 letnie.

Warunki konkursu:

1. Forma literacka – wiersz nawiązujący do utworu M. Konopnickiej „Niezapominajki” ( pomoc dorosłych – nauczycieli, rodziców, opiekunów lub rodzeństwa w spisaniu utworu literackiego) .
2. Z każdej placówki dopuszcza się przesłanie tyle wierszy, ile jest dzieci w grupie przedszkolnej. Każde dziecko może ułożyć tylko jeden wiersz. Tekst powinien stanowić oryginalne dzieło autora/dziecka.
3. Przyjmujemy prace dotychczas nie publikowane, nie zgłoszone do druku, nie nagrodzone i nie wyróżnione w innych konkursach.

Wiersze należy przesłać drogą elektroniczną do Przedszkola Samorządowego w Milejowie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

w tytule: NIEZAPOMINAJKA V – KONKURS 2020

4. Każdy utwór powinien być opisany:

- imię, nazwisko oraz wiek autora;

- dane placówki: numer telefonu i adres poczty elektronicznej;

- imię i nazwisko wychowawcy/wychowawców.

5. Do utworów należy dołączyć wypełnioną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział dziecka w konkursie. Zgody rodziców/prawnych opiekunów na udział w konkursie w formie zdjęcia należy przesłać pocztą elektroniczną w załączniku. Wiersze przesłane drogą elektroniczną wpisane jako treść wiadomości e-mail .

* Prace, które nie będą spełniały wymogów niniejszego regulaminu nie będą oceniane.

Wiersze należy przesyłać do 29 maja 2020 r. na w/w adres e-mail

6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z przyznaniem prawa do wykorzystania wierszy oraz danych personalnych w celu popularyzacji konkursu.
7. Zgłoszenie tekstu oznacza jednocześnie, że zgłaszający oświadcza, iż nie narusza on praw osób trzecich (majątkowych i autorskich).

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 05 czerwca 2020r. Informacja o wynikach zostanie opublikowana na stronie przedszkola www.przedszkole.milejow.pl.
9. Zapewniamy nagrody tylko dla laureatów konkursu. Każdy uczestnik otrzyma podziękowanie za udział w konkursie.

10. Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora. Decyzja jury jest ostateczna.
11. Utwory będą oceniane w dwóch kategoriach:
- I kategoria: dzieci 3-4 letnie, (3 miejsca)

- II kategoria: dzieci 5-6 letnie, (3 miejsca)

12. Dodatkowe informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu placówki 0814623700

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy owocnej pracy .

Organizatorzy konkursu

Joanna Marciniak,

Anna Grudzień,

Barbara Wydra,

Sławomira Walkowska,

Urszula Rybak

 

 

___________________________________________________________________________

 

Zgoda rodziców / prawnych opiekunów

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka

………………………………….………………………………………...........

w V Gminnym Konkursie Literackim „Niezapominajka” w 2020r. na zasadach określonych w regulaminie Przedszkola Samorządowego w Milejowie.

 

 

                                                                                                         ……………………………………......

Data, czytelny podpis rodzica/opiekuna

 

 

Zgoda rodziców / prawnych opiekunów

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka………………………………………...........

w V Gminnym Konkursie Literackim „Niezapominajka” w 2020r. na zasadach określonych w regulaminie Przedszkola Samorządowego w Milejowie.

 

                                                                                                       ……………………………………..........

Data- czytelny podpis rodzica/opiekuna

REKRUTACJA 2020/2021 - Postępowanie uzupełniające od 18.05.2020 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym do Przedszkola Samorządowego       w Milejowie na rok szkolny 2020/2021,

 zgodnie z Zarządzeniem Nr 14/2020 Wójta Gminy Milejów z dnia 28 stycznia 2020 r.


Postępowanie uzupełniające

 

 1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz                  z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

18.05.2020 r.

godz. 8:00

26.05.2020 r.

godz. 14:00

 2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków            do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji wezwań   do przedłożenia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte                w oświadczeniach

27.05.2020 r.

godz. 08:00

02.06.2020 r.

godz. 15:00

 3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych                       i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym

03.06.2020 r.

godz. 10:00

4. 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia             w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu uzupełniającym

03.06.2020 r.

godz. 10:00

08.06.2020 r.

godz:15:00

 5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym

10.06.2020r.

godz. 10:00

Informujemy o możliwości przesłania wypełnionego wniosku o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego  w formie skanu na adres e-mali:     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


 

04.2020 - ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE